همکاری با ما

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
  • ساعت کاری شرکت هر روز از ساعت 7:30 لغایت 15:00 می باشد

  • بله شرکت پرسنل خودش بیمه تامین اجتماعی میکنه

  • طراحی و توسعه نرم افزارهای سفارشی تحت وب

  • بله، حداقل یکسال سابقه کاری نیاز است

  • برنامه نویس backend,frontend

  • C# .Netcore SQLServer Asp.net Html css3 Javascript

  • HTML css3 Javascript Jquery

ثبت درخواست همکاری

*
فایل رزومه